Košík

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete podrobné informace o nakládání s vašimi údaji. Správcem vašich údajů je:

Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11B
18-300 Zambrów, Polsko

 

1. Přístup k datům a hostování

Na naše webové stránky můžete přistupovat, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při každém přístupu na stránku server automaticky ukládá pouze tzv. protokoly serveru, jako je název požadovaného souboru, vaše IP adresa, datum a čas přístupu na stránku, množství přenesených dat a poskytovatel internetových služeb, který o přístup požádal (přístupové údaje), a dokumentuje přístup na stránku.

Tyto údaje jsou analyzovány pouze za účelem zajištění správného fungování webových stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží - jako součást posouzení zájmu - k ochraně našeho oprávněného zájmu na správné prezentaci naší nabídky. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány do sedmi dnů od ukončení vaší návštěvy webových stránek.

Hostingové služby poskytované externím poskytovatelem služeb

V rámci pověření zpracováním údajů pro nás externí poskytovatel služeb provádí webhostingové a prezentační služby. Veškeré údaje, které byly způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů shromážděny v rámci používání našich webových stránek nebo ve formulářích, které jsou k tomuto účelu k dispozici v internetovém obchodě, jsou uloženy na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi, která patří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a zpracování údajů pro zpracování smluv a vytváření zákaznických účtů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně při zadávání objednávky, kontaktováním (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo vytvořením zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože údaje, které obsahují, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli plnit smlouvu nebo vyřídit záležitost, kvůli které jste nás kontaktovali, nebo zřídit zákaznický účet. Bez nich nemůžete dokončit objednávku, nastavit zákaznický účet ani nás kontaktovat. To, jaké údaje se shromažďují, závisí na formulářích, do kterých se údaje zadávají. Údaje, které nám poskytnete, používáme k plnění smlouvy a k reakci na vaše požadavky. Po splnění smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu bude zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů stanovených zákonem o daních a účetnictví budou údaje vymazány, pokud výslovně nesouhlasíte s jejich dalším používáním pro jiné účely. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat. Za tímto účelem zašlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v části "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo použijte příslušnou funkci ve svém zákaznickém účtu.

3. Přenos dat

Za účelem plnění smlouvy předáváme vaše údaje doručovací službě, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží. V závislosti na tom, jakého poskytovatele platebních služeb si v průběhu objednávky vyberete, předáváme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci, která platbu zpracovává, a případně poskytovateli platebních služeb, kterého jsme si vybrali my nebo vy. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V takových případech se budete muset přihlásit k poskytovateli platebních služeb, kterého jste si vybrali během procesu objednávky, pomocí svých přístupových údajů. Platí také zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

4. E-Mail-Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu k pravidelnému elektronickému zasílání našeho newsletteru na základě vašeho souhlasu.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním příslušné zprávy nebo pomocí příslušného odkazu uvedeného v newsletteru. Po obdržení takové zprávy vaši e-mailovou adresu vymažeme, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů pro jiné účely. Newsletter je zasílán v rámci pověření zpracováním údajů naším jménem poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem poskytujeme vaši e-mailovou adresu. Tento poskytovatel služeb má sídlo v zemi, která patří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

5. Integrace s důvěryhodnými obchody Trustbadge

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops je integrován do našich webových stránek za účelem zobrazení naší značky důvěryhodnosti Trusted Shops, jakož i shromážděných recenzí zákazníků a sortimentu produktů Trusted Shops, který je kupujícím k dispozici po zadání objednávky.

Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu optimálně prezentovat naši nabídku produktů na trhu. Trustbadge a takto inzerované služby představují nabídku společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při používání služby Trustbadge server automaticky ukládá tzv. protokoly serveru, které obsahují např. vaši IP adresu, datum a čas volání, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele internetových služeb (přístupové údaje) a dokumentují volání Trustbadge. Výše uvedené přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány do sedmi dnů od ukončení vaší návštěvy webových stránek.

Ostatní osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po zadání objednávky v obchodě nebo jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takových případech platí smlouva uzavřená mezi vámi a společností Trusted Shops.

6. Cookies a webová analytika

Abychom zatraktivnili naše webové stránky a umožnili určité funkce pro zobrazení relevantních produktů nebo pro účely průzkumu trhu, používáme na našich stránkách takzvané soubory cookie. To - v rámci analýzy a vyhodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci naší nabídky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou na konci relace prohlížeče, tj. když zavřete prohlížeč (tzv. soubory cookie relace). Jiné soubory cookie se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webových stránek (trvalé soubory cookie). Doba uložení je uvedena v nastavení souborů cookie vašeho internetového prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby byl informován o používání souborů cookie a aby se mohl rozhodnout, zda je v určitých případech přijme, nebo zcela odmítne. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookie různými způsoby. V nabídce nápovědy prohlížeče najdete vysvětlení, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Pokud s používáním souborů cookie nesouhlasíte, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Používání služby Google (Universal) Analytics pro účely webové analýzy

Naše webové stránky používají Google (Universal) Analytics, nástroj pro analýzu webu od společnosti Google Inc. (www.google.com). Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci naší nabídky. Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek - například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k anonymizaci IP adresy aktivované na těchto webových stránkách je vaše IP adresa před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se zpravidla nekombinuje s jinými údaji společnosti Google.

Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na tomto odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti s certifikací Privacy Shield.

Stažením a instalací doplňku prohlížeče, který naleznete na tomto odkazu, můžete zabránit tomu, aby společnost Google zaznamenávala údaje shromážděné soubory cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Použití nástroje Matomo pro webovou analytiku

Za účelem analýzy používání našich webových stránek - pomocí technologie Matomo (https://matomo.org) poskytované poskytovatelem služeb InnoCraft Ltd. - jsou při návštěvě našich webových stránek automaticky shromažďovány a ukládány údaje, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimální prezentaci naší nabídky. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Bez vašeho samostatného, výslovného souhlasu - pseudonymizované uživatelské profily nejsou kombinovány s osobními údaji pseudonymizovaného subjektu.

Zpracování údajů v souvislosti s výše uvedenou webovou analýzou probíhá na našich serverech. Kdykoli v budoucnu můžete vznést námitku proti shromažďování a ukládání údajů pomocí níže uvedené možnosti.

7. Reklama prostřednictvím e-marketingových nástrojů WP
Na našich webových stránkách umisťují třetí strany do vašeho koncového zařízení (např. počítače, chytrého telefonu) informace ve formě souborů cookie a jiných podobných technologií a přistupují k nim. Jedná se o naše důvěryhodné partnery, s nimiž neustále spolupracujeme, abychom reklamy na našich a jejich webových stránkách, stejně jako služby, které my a naši důvěryhodní partneři poskytujeme, přizpůsobili vašim potřebám a zájmům. Těmito důvěryhodnými partnery jsou subjekty v rámci kapitálové skupiny Wirtualna Polska. Podrobné informace o tom, jak společnost Wirtualna Polska zpracovává vaše údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Wirtualna Polska.
 
8. Připomínky k poskytování zpětné vazby

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas při objednávce nebo po ní, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.pl), abychom vám mohli zaslat e-mailovou připomínku o možnosti vyjádřit se k vašemu nákupu v našem obchodě.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na naši kontaktní adresu uvedenou v části "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo přímým prohlášením na adresu Trusted Shops.

9. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, opravy, blokování nebo výmazu vašich údajů, nebo pokud si přejete odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili, nebo vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na správce údajů: sklep@e-baseus.com.
 
Máte následující práva:

 • Právo být informován o zpracování svých údajů v rozsahu článku 15 RODO;
 • V souladu s článkem 16 zákona o ochraně osobních údajů máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;
 • v souladu s článkem 17 RODO právo na výmaz ("právo být zapomenut") vašich osobních údajů uložených u nás, pokud jejich další zpracování není nezbytné:
  - uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  - splnění zákonné povinnosti;
  - z důvodů veřejného zájmu;
  - prokázat, uplatnit nebo obhájit nároky;
 • V souladu s článkem 18 zákona o ochraně osobních údajů máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, pokud:
  - zpochybníte správnost svých osobních údajů;
  - zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku proti výmazu;
  - vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, prosazení nebo obhajobu svých nároků;
  - jste vznesli námitku proti zpracování na základě článku 21;
 • v souladu s článkem 20 nařízení RODO právo získat údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a zaslat je jinému správci ("právo na přenositelnost údajů");
 • V souladu s článkem 77 zákona o ochraně osobních údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se v této věci můžete obrátit na dozorový orgán v místě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady stanoví zásady ukládání a přístupu k informacím na zařízeních Uživatele pomocí souborů cookie za účelem poskytování elektronických služeb požadovaných Uživatelem společností Magnum RF Sp. z o.o. se sídlem Konopnicka 11B, 18-300 Zambrów, Polsko..

 1. Definice
  1. Správce - znamená společnost Magnum RF Sp. z o.o. se sídlem Konopnickiej 11B, 18-300 Zambrów, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem, obchodní oddělení, pod číslem KRS 0000894731, NIP: 7231633105, Regon: 368007913, která poskytuje služby elektronicky a ukládá a zpřístupňuje informace v zařízeních Uživatele.
  2. Soubory cookie - se rozumí údaje IT, zejména malé textové soubory, zaznamenané a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá webové stránky.
  3. Vlastní soubory cookie - znamená soubory cookie umístěné Správcem, které souvisejí s poskytováním elektronických služeb Správcem prostřednictvím Webových stránek.
  4. Externí cookies - znamená cookies umístěné partnery Správce prostřednictvím webových stránek Služby.
  5. Služba - znamená webové stránky nebo aplikaci, pod kterou Správce provozuje webové stránky, provozované v doméně (doménách) www.e-baseus.cz.
  6. Zařízení - znamená elektronické zařízení, prostřednictvím kterého uživatel přistupuje na webové stránky.
  7. Uživatel - subjekt, kterému mohou být v souladu s Nařízeními a právními předpisy poskytovány elektronické služby nebo s nímž může být uzavřena Smlouva o poskytování elektronických služeb.
 2. Typy používaných souborů cookie
  1. Soubory cookie používané správcem jsou pro uživatelské zařízení bezpečné. Zejména není možné, aby se tímto způsobem do zařízení uživatele dostaly viry nebo jiný nežádoucí software či malware. Tyto soubory cookie umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit webové stránky jednotlivým uživatelům. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu uložení v zařízení a přiřazenou hodnotu.
  2. Správce používá dva typy souborů cookie:
   1. Soubory cookie relace: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do ukončení relace příslušného prohlížeče. Uložené informace se pak z paměti zařízení trvale vymažou. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje získat ze zařízení uživatele žádné osobní údaje ani důvěrné informace.
   2. Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do vymazání. Ukončení relace daného prohlížeče nebo deaktivace zařízení nezpůsobí jejich vymazání ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z uživatelského zařízení.
  3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookie do svého zařízení. Pokud tuto možnost využijete, bude používání webových stránek možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.
 3. Účely použití souborů cookie

  Správce používá vlastní soubory cookie k následujícím účelům:

  1. Konfigurace služby
   1. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek;
   2. rozpoznání zařízení uživatele webových stránek a jeho umístění a vhodné zobrazení webových stránek přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
   3. zapamatování nastavení zvolených uživatelem a personalizace uživatelského rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází;
   4. zapamatování historie navštívených stránek na webu za účelem doporučování obsahu;
   5. velikost písma, rozvržení webové stránky atd.
  2. Rozpoznání uživatele na webu a zajištění relace uživatele na webu
   1. udržování relace uživatele služby (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce služby znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
   2. správná konfigurace vybraných funkcí služby, umožňující zejména ověření pravosti relace prohlížeče;
   3. optimalizace a zvýšení efektivity služeb poskytovaných správcem.
  3. Implementace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek
   1. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek. Tyto soubory umožňují zejména rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a vhodně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
   2. správné fungování partnerského programu, které umožňuje zejména ověřit zdroje přesměrování uživatelů na webové stránky.
  4. Zapamatování polohy uživatele
   1. správnou konfiguraci vybraných funkcí webových stránek, která umožňuje zejména přizpůsobení informací poskytovaných uživateli s ohledem na jeho polohu.
  5. Analýza a výzkum a audit publika
   1. vytváření anonymních statistik, které nám pomáhají pochopit, jak uživatelé webu používají jeho stránky, což nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah.
  6. Poskytování reklamních služeb
   1. přizpůsobit reklamu prezentovanou prostřednictvím webových stránek na služby a produkty třetích stran;
  7. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služby
 4. Správce služby používá externí soubory cookie k následujícím účelům.:
  1. Prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, který je stažen z externích webových stránek:
   1. www.youtube.com [správce souborů cookie: Google Inc se sídlem v USA].
  2. Sběr obecných a anonymních statických dat prostřednictvím analytických nástrojů:
   1. IAI-Shop.com [správce souborů cookie: IAI S.A. se sídlem ve Štětíně],
   2. Google Analytics [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA].
  3. Prezentovat reklamy přizpůsobené vašim preferencím pomocí online reklamního nástroje.:
   1. Google AdSense [správce souborů cookie: Google Inc se sídlem v USA].
  4. Přihlášení ke službě pomocí účtu v jiné službě:
   1. Facebook Connect [správce souborů cookie: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku],
   2. Google [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA],
   3. LinkedIn [správce souborů cookie: LinkedIn Ireland Limited se sídlem v Irsku],
   4. PayPal [správce souborů cookie: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A se sídlem v Lucembursku nebo PayPal Inc. se sídlem v USA].
  5. Využití interaktivních funkcí k propagaci webu prostřednictvím sociálních sítí:
   1. plus.google.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA],
   2. Facebook.com [správce souborů cookie: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku].
 5. Možnost definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie
  1. Uživatel může samostatně a kdykoli změnit nastavení souborů cookie a určit podmínky ukládání a přístupu k souborům cookie v zařízení uživatele. Uživatel může změnit nastavení uvedené v předchozí větě prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo prostřednictvím konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že se v nastavení internetového prohlížeče zablokuje automatické zpracování souborů cookie nebo se pokaždé informuje o jejich umístění na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).
  2. Uživatel může kdykoli smazat soubory cookie pomocí dostupných funkcí v internetovém prohlížeči, který používá.
  3. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

 

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, můžete proti zpracování vašich údajů pro tyto účely vznést námitku - s účinností do budoucna. V případě zpracování pro účely přímého marketingu můžete kdykoli uplatnit své právo vznést námitku. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Jakmile uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě nároků.

Výše uvedené neplatí, pokud zpracování probíhá pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem dále zpracovávat.

pixel